Tiltag og indsatser

Hvis vi vil vende den udvikling, vi ser på affaldsområdet, så er der behov for tiltag og samarbejde mellem kommunen og borgere.

Igangværende indsatser

Herunder kan du læse alle de indsatser vi arbejder med i Nordfyns Kommune.

Kampagner og guides

 • Samarbejde med TheNewSort ApS, som skal hjælpe borgere med at sortere korrekt.
 • Oplysning til borgerne i form af kampagner og brugervenlige guides.
 • Øget vejledning om affald, affaldssortering og genanvendelse.

Ny affaldsordning

 • Nordfyns Kommune har i 2022 udrullet en ny affaldsordning med mere sortering.
 • Den øgede sortering giver bedre muligheder for genanvendelse.
 • Udledningen af CO2 fra indsamling af affald er blevet reduceret ved at benytte andre brændstofstyper til renovationsbilerne.

Flere ressourcer til området

 • Vi bruger løbende personaleressourcer og udviklingsmidler til fortsat udvikling af affaldsområdet.

Øget krav til biogasanlæg

 • Fokus på dialog og krav til biogasanlæggene om mulighederne for reduktion af metanlækage.
 • Metanlækagen fylder en betydelig del af CO2-udledning i affaldssektoren, derfor er indsatsen vigtig.

Fyn uden affald

Vi er med i den fynske arbejdsgruppe, Fyn uden affald, der arbejder på at minimere mængden af affald på Fyn. 

Målsætninger er at genanvende 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030. Tilsammen udgør målsætningerne vigtige skridt mod den ambitiøse vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040. Mulighederne for et fællesfynsk eftersorteringsanlæg undersøges også.

Det kan du læse mere om her.

Merværdier

En forbedret og mere effektiv håndtering af affald vil betyde:

Lokalt samarbejde

 • Lokalt engagement ved lokale tiltag.
 • Lokalsamfundene skal støttes i deres arbejde med lokale tiltag.
 • Vi skal arbejde med fællesløsninger

Lavere udgifter

 • Lavere renovationsudgift for kommunens borgere.

Verdensmål for fokusområdet

Verdensmålene for fokuspunktet affald er: verdensmål 9: industri, innovation og infrastruktur, verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion, verdensmål 13: klimaindsats.