Tiltag og indsatser

Gennem målrettede tiltag kan vi spare meget CO2, øge sundheden og gøre det mere sikkert at færdes på vejene.

Igangværende indsatser

Herunder kan du læse alle de indsatser vi arbejder med i Nordfyns Kommune.

Grøn omstilling af persontransport

 • Kampagner og incitamenter skal reducere antallet af personbiler, der er fossildrevne. Antallet af elbiler skal øges, da elbiler ikke udleder CO2, når de kører.
 • Vi opstiller løbende ladestandere, der skal gøre kørslen med elbil lettest mulig. Udviklingen går stærkt på dette område med flere og stærkere ladere på vej.

Omstilling af vores egen vognpark

 • Vi har vedtaget en ambitiøs strategi for den kommunale vognpark, som løbende udskiftes til elbiler eller andre miljørigtige drivmidler.
 • Vi afsætter midler til omstilling af de køretøjer, som ikke umiddelbart kan omstilles til el. De skal i stedet kører på biodiesel eller GTL-brændstof.

Samkørsel og offentlig transport

 • Vi vil fremme samkørsel og udbygge de kollektive transportmuligheder.
 • Der arbejdes på en plan for fossilfrie busser.
 • Herudover arbejder vi med identificere trafikale knudepunkter, der skal fungere som samlingspunkter for offentlig transport og samkørsel.

Reduktion af udledning fra non-road

 • Maskiner og køretøjer til bl.a. landbrug og skovdrift skal gøres fossilfri.
 • For at nå dette mål indgår vi i dialog med landbrug og entreprenører.

Øget cyklisme

 • Det skal være sikkert at cykle på Nordfyn. Informationskampagner om trafiksikkerhed med fokus på at gøre det mere trygt at færdes på vejene som blød trafikant. 
 • For at få flere borgere til at cykle etablerer vi flere ladestandere til elcykel på strategiske placeringer.
 • Vi etablere også løbende pendlercykelstier.

Hvad er det?

GTL-brændstof: Flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie.

Biodiesel: Dieselbrændstof, der er lavet på biologisk materiale fra planteolie eller dyrefedt.

Merværdier

Den grønne omstilling af transportsektoren vil på længere sigt medføre:

Sundhed

 • Det vil give en øget folkesundhed at flere vælger at tage cyklen fremfor bilen, da de derved bliver mere aktive.
 • Luftkvaliteten vil også blive bedre pga. mindre os fra fossile køretøjer.

Ren luft

 • En forbrændingsfri transport sektor givere renere luft i hele kommunen og især i byområderne.

Turisme

 • Det bliver mere attraktivt for turister i elbiler og cykler at komme rundt i kommunen.
 • Der kommer flere klimabevidste turister til kommunen.

Lettere transportere sig i kommunen

 • Bosætningsindsatsen i yderområderne skal understøttes via samkørsel og forbedret offentlig transport.
 • Det skal være lettere at komme fra A til B i yderområderne på en grøn måde.

Mere plads på vejene

 • Der kommer færre biler på de nordfynske veje, fordi flere helt kan undvære biler eller kun køber én.

Styrker det nordfynske brand

 • Klimaindsatsen skal understøtte brandingsindsatsen ”Fri, Luft, Liv”.
 • I Nordfyns Kommune vil vi være Danmarks bedste friluftskommune for familier.

Verdensmål for fokusområdet

Verdensmålene for fokuspunktet transport er: verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 9: industri, innovation og infrastruktur, verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion.