Mere natur til Nordfyn

Vi vil have mere natur på Nordfyn, derfor har vi oprettet "Den grønne fond", der skal sikre mere skov og natur på Nordfyn.

Hvad er Den grønne fond

Med Den grønne fond har Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune afsat 3,5 mio. kr. i budget 2024 til skov- og naturrejsningsprojekter.

I vores klimaplan, Green Steps, har vi sat det mål, at der frem mod 2050 skal etableres mindst 300 ha skov og 100 ha ny natur på Nordfyn inden år 2050.

Pengene giver os mulighed for selv at lave skovrejsningsprojekter, men de kan også bruges til at indgå i samarbejder med eksterne aktører, så der kan etableres endnu større naturprojekter.

 

En indsats for klima og natur

Skov- og naturrejsningsprojekterne, som etableres gennem Den grønne fond, skal bidrage til vores CO2-reduktionsmål, da træer og planter optager CO2'en i luften.

Men Den grønne fond er mere end bare et værktøj til at opnå CO2-reduktioner, fonden skal nemlig styrke den Nordfynske natur og skabe mere plads til biodiversitet. 

Projekterne tænkes også ind ift. grundvandsbeskyttelse.

Fri.Luft.Liv

Udover at bidrage til vores til den nordfynske klimaindsats, Green Steps, så understøtter Den grønne fond også vores indsats Fri.Luft.Liv.

Med Den grønne fond vil vi skabe flere grønne oaser og tilflugtssteder, hvor man som borger kan komme ud og mærke naturen.

Se hvad Nordfyn kan tilbyde jer og bliv klogere på indsatsen Fri.Luft.Liv her.

Hvad er ny natur?

Ny natur er områder, som tidligere har været brugt til landbrug, men nu tages ud af landbrugsdrift med det formål at det kan udvikle sig til natur på sigt.

En indsats i Odense Fjord

Livet i Odense Fjord har trænge kår på grund af dårligt vandmiljø.

Derfor blev der i budget 2024 tilføjet penge til Den grønne fond. Det drejede sig om 0,7 mio. kr., som er beregnet til at understøtte indsatsen ved Odense Fjord. Pengene skal være med til at dæmme op for udledningen i fjorden.