Vores klimaplan

Vi har lagt en plan, der viser, hvordan vi arbejder med klimaindsatsen som kommune.

Nordfyns Kommune i DK2020

Klimaforandringerne er en global udfordring med konsekvenser, der også berører Nordfyns Kommune. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen i 2020, at vi skulle tilmelde os DK2020-samarbejdet og udvikle en ambitiøs klimaplan.

Klimaplanen indeholder 2 dele:

  1. En klimaplan, hvor vi kortlægger vores CO2-udledninger og udpeger de tiltag, der skal bidrage til at nå vores mål for CO2-reduktioner.
  2. En klimatilpasningsplan, som skal sikre, at Nordfyns Kommune er forberedt på konsekvenserne af klimaforandringerne. Denne indeholder mål for klimatilpasningstiltag.

De overordnede mål i klimaplanen

  • Reduktion af CO2-udledningen med minimum 70% i 2030 for Nordfyns Kommune som geografisk område.
  • Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030.
  • Nordfyns Kommune er som geografisk område klimaneutral og modstandsdygtig overfor effekterne af klimaforandringerne senest i 2050.

Hvad er CO2?

CO2 bliver også kaldt kuldioxid og er en luftart, som hverken kan ses eller lugtes. Den findes helt naturligt i atmosfæren, og udledes bl.a. når vi mennesker trækker vejret, eller når vi afbrænder fossile brændstoffer som kul, olie eller naturgas.

Udledning af CO2 og andre drivhusgasser, f.eks. metan og lattergas, bliver omregnet til CO2-ækvivalenter. Det forkortes egentlig CO2e, men her bruger vi CO2 som en samlet betegnelse for de forskellige drivhusgasser.

En del af DK2020

DK2020 er et klimapartnerskab mellem KL (Kommunernes Landsforening), regionerne og Realdania, som hjælper byer og kommuner med at lave klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

 

Klik her for at læse DK2020-udgaven af klimaplanen.

Nordfyns Kommune som geografisk område?

Når vi skriver om reduktioner eller tiltag i Nordfyns Kommune, mener vi kommunen som geografisk område. Det dækker over hele kommunen, dvs. borgere, virksomheder og kommunens egen drift.

Beregninger af udledning er opgjort på samme måde og afgrænset af Nordfyns Kommune som geografisk område.

I 2019 blev udledningen fra Nordfyns Kommune opgjort til samlet 266.500 ton CO2.

Sådan følger vi op

Verden og klimaet er foranderlig, derfor er en klimaplan ikke en statisk størrelse. Det tager vi højde for ved at vi:

  • Årligt ser vi på, hvordan CO2-udledningen har udviklet sig, vi laver status på klimasikringen i kommunen og inddrager nye tiltag, f.eks. hvis nye teknologier kan indarbejdes og sikre større reduktion i f.eks. landbruget.
  • Hvert fjerde år eller i forbindelse med en ny valgperiode opdaterer vi klimaplanen.
  • Altid holder vi politikerne, kommunens medarbejdere samt erhvervslivet og borgerne informeret om udviklingen i klimaplanen.

Økonomien i den grønne omstilling

I Nordfyns Kommune har Kommunalbestyrelsen udmøntet knap 30 mio. kr. til den grønne omstilling. Pengene bruges på vores mange klimatag og er fordelt på områder som Projekt Bogense Kystdiger, varmeplanlægning, etablering af ladestandere og meget mere. 

Gennem rapportering til Teknik- og Miljøudvalget sikres det, at pengene bliver brugt bedst muligt.