Tiltag og indsatser

I fremtiden vil der ske mange tiltag, der alle sammen vil bidrage til store reduktioner ved energisektoren.

Igangværende indsatser

Herunder kan du læse alle de indsatser vi arbejder med i Nordfyns Kommune.

Udfasning af olie- og gasfyr

 • Der kan opnås store reduktioner i CO2-udledningen ved at udfase opvarmning fra olie og gas til varmepumper eller ved at tilkoble ejendomme til fjernvarme.
 • Denne udfasning skal ske både blandt borgere, erhvervslivet og i vores egne bygninger.

Grøn omstilling af erhvervslivet

 • Der skal samarbejdes med erhvervslivet om energibesparelser og forskellige ordninger, der skal bringe CO2-reduktioner.
 • Med særligt fokus på og samarbejde med de største CO2-udledere i kommunen, kan der sættes turbo på omstillingen frem mod 2030.
 • Vi vil være med til at præge erhvervslivet i en grøn retning.

Grøn omstilling hos borgerne

 • I Nordfyns Kommune vil vil præge borgerne til at lave energibesparende tiltag i deres boliger.
 • Borgerne skal engageres i den grønne omstilling, så de både kan opnå en reduktion i deres CO2-udledning, men også økonomiske besparelse ved skift af varmekilder eksempelvis.

Udbygning af vedvarende energi

 • Fokus på solcelleanlæg og vindmøller er et naturligt fokuspunkt for en landkommune som Nordfyns Kommune.
 • Incitamenter skal være med til at fremme, at andre aktører og interessenter selv investerer i anlæg med vedvarende energi.
 • Der arbejdes på modeller, der skal fremme opførelsen af vedvarende energikilder.
 • I samarbejde med fjernvarmeselskaber og rådgivere kortlægges Nordfyns Kommunes potentialer inden for fjernvarme og vedvarende energi. Borgere inddrages og informeres løbende.

Grøn omstilling af fjernvarmekilder

Energirenovering af Nordfyns Kommunes bygninger

 • I Nordfyns Kommune har vi et ansvar for at gå forrest og fungere som ”grøn ambassadør” – både for private og erhverv.
 • Der er afsat penge til at reducere CO2-udledningen fra kommunale bygninger.
 • Fremtidige nybyggerier skal opføres, så de lever op til skrappe krav i hele livscyklussen. Dette kendetegnes blandt andet ved lavt energiforbrug og godt indeklima.
 • Energieffektiviseringer i vores bygninger skal inspirere lokalsamfundene til selv at optimere.
 • Nordfyns Kommune har indkøbt energistyringssystemet EnergyKey til styring og overblik over data på både el, vand og varme.

Klimarådet

 • Nordfyns Kommune faciliterer et råd af udvalgte klima- og energiaktører fra erhvervs- og forsyningsvirksomheder, Landdistriktsrådet, vidensinstitutioner, politikere, borgere samt kommunens administration. Rådet arbejder løbende på at udvikle og kvalitetssikre kommunens klimaindsats.
 • Du kan læse mere om Klimarådet ved at klikke her.

En fremtid med grøn energi

I fremtiden kommer vi til at være mere afhængig af el, da flere af de redskaber vi bruger i vores hverdag, vil være eldrevne. Derfor stiger behovet også for grøn el.

Merværdier

Når der gennemføres tiltag inden for fokuspunktet energi, vil det medføre følgende merværdier på sigt:

Sundhed

 • Omstillingen til grøn energi vil give en bedre folkesundhed, da udfasningen af fossile energikilder og forbrænding giver renere luft.

Rekreative områder

 • I forbindelse med etablering af mere vedvarende energi på Nordfyn, skal der også indtænkes områder til rekreation. Dette kan f.eks. være legepladser, shelters eller vandreruter rundt om anlæggene, hvor man kan se, hvordan strømmen produceres.

Beskæftigelse

 • Skabe potentiale for flere lokale arbejdspladser.

Stigning i ejendommes værdi

 • Boligers værdi vil stige, som følge af bedre opvarmningsformer og mindre forbrugsregninger. Disse energieffektiviseringer gør ejendomme mere værd, da boligen opnår et højere energimærke.
 • De "grønne" boliger vil derved blive mere attraktive.

Samskabelse mellem borgere og erhverv

 • Skabe mulighed for styrket samarbejde mellem borgere og producenter af vedvarende energi om specifikke behov og rekreative tiltag i tilknytning til anlæggene.
 • Mulighederne for energifælleskaber undersøges også, med henblik på at styrke lokalområderne.

Verdensmål for fokusområdet

Verdensmålene for fokuspunktet energi er: verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 13: klimaindsats, verdensmål 15: livet på land.