Vores opgave

Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030!

CO2-neutral i 2030

Målet er klart: Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030. Af samme grund bliver klimaplanen og arbejdet med at nå målene for Nordfyns Kommune som virksomhed også et fast punkt på alle direktionsmøder.

Kommunen har som virksomhed mange beføjelser, men desværre også en begrænset indflydelse på det samlede CO2-regnskab i Nordfyns Kommune.

Nordfyns kommune er i sig selv den største virksomhed i hele Nordfyns geografiske område, så målet er at gøre organisationen CO2-neutral og gå forrest som et godt eksempel for andre både borgere og virksomheder.

Overordnet vil vi klimasammenhæng især have fokus på indkøbspolitik, CO2-udledning fra kommunale bygninger samt vores vognpark, transport af jord og klimatilpasning.

Sammenhæng mellem Nordfyns Kommunes beføjelser og potentiale for CO2-besparelser

Illustrationen viser sammenhængen mellem de beføjelser, Nordfyns Kommune har, i forhold til potentialet for CO2-reduktioner. Potentialet for CO2-reduktion stiger i takt med, at Nordfyns Kommune får færre beføjelser.