Vi gør det sammen

I Nordfyns Kommune går vi forrest på de områder, vi kan, men vi er afhængige af alles engagement og indsats.

Skal vores klimaindsats blive en succes, kræver det, at vi arbejder sammen. Derfor er det også vigtigt, at tiltagene i klimaplanen bliver afklaret og aftalt i fællesskab. Alle skal med, og det gælder både virksomheder, foreninger og ikke mindst den enkelte borger.

Med andre ord er samarbejde og partnerskaber en nødvendighed for at nå i mål med klimaplanens ambitiøse målsætninger.

Med klimaplanen vil vi opfordre til, at alle – lige fra virksomheder, foreninger, organisationer og selvfølgelig borgerne individuelt – bidrager til at sikre Nordfyns Kommunes grønne og klimasikre fremtid.

Sådan kan du bidrage!

Har du en god ide eller kendskab til tiltag, der kan give en klimagevinst?