Vores samarbejdspartnere

Vi indgår allerede i en masse samarbejder, og der kommer hele tiden flere til.

Klimakoordinationsgruppen

Nordfyns Kommune har oprettet en klimakoordinationsgruppe, der arbejder på tværs af de 3 spor: erhverv, borgere og kommune.

Gruppen består af repræsentanter fra Landdistriktsrådet, Foreningen Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) og Nordfyns Kommune
(Klimakoordinator).

Samarbejde med nøgleaktører

Samarbejde gennem medejerskab

Nordfyns Kommune kan som medejer af forskellige selskaber påvirke dem i forhold til både klimaforebyggelse og -tilpasning.

Der er særligt tæt samarbejde om udvikling af planer, vidensdeling, datagrundlag og kommende implementering af initiativerne i DK2020-planen.

Nordfyns Kommune er medejere i Nordfyns Erhverv og Turisme, Hans Christian Andersen Airport, Fynbus og Vandcenter Syd.