Vores klimateam

Som led i vores klimaindsats, har vi ansat et team, der udelukkende beskæftiger sig med den grønne omstilling i Nordfyns Kommune.

Lene Høxbro Larsen

Klimakoordinator, Programleder for DK2020 Klimaplan Green Steps.

Særligt fokus på:

 • Implementering af klimaplanens indsatser i kommunen og skal booste organisationen med at holde fokus på CO2-reduktion og klimatiltag.
 • Tværgående fynsk samarbejde idet alle 10 programledere på Fyn er samlet i et netværk, hvorved der drages nytte af andres erfaringer.
 • Der laves en fortsættelse af DK2020 samarbejdet - også kaldet Klimaalliancen – og i den forbindelse kan der komme større samarbejde på regionalt niveau også.

Flemming Sæderup Rytter

Projektleder, Energi- og CO2-reduktion i praksis.

Særligt fokus på:

 • Energi og grøn omstilling inden for varmeplan, el-produktion via vedvarende energi; vindmøller og solceller.
 • Fremme af lokale energifællesskaber.
 • Inddragelse af relevante aktører i udbygningen af den nordfynske el- og varmeinfrastruktur.
 • Understøtter kommunens bygningsvedligehold, byggeri og jordhåndtering med klimavenlig vinkel.
 • Dokumentation af effekter ved CO2-besparende tiltag.

Niels Peter Nielsen

Projektleder, Klimateamets kommunikatør.

Særligt fokus på:

 • Intern og ekstern kommunikation.
 • Hjemmeside, sociale medier, kampagner samt case indsamling og formidling
 • Borgerinddragelse og borgerrettede initiativer samt al kommunikation og projektledelse i den forbindelse.