Vores klimateam

Som led i vores klimaindsats, har vi ansat et team, der udelukkende beskæftiger sig med den grønne omstilling i Nordfyns Kommune.

Vil du i kontakt med klimateamet?

Så skriv til vores fællespostkasse

Har du spørgsmål til den grønne omstilling i Nordfyns Kommune, eller har du forslag til, hvordan vi kan skabe et grønnere Nordfyn? Så er det Klimateamet, du skal have fat i!

Lene Høxbro Larsen

Klimakoordinator, Programleder for DK2020 Klimaplan Green Steps.

Særligt fokus på:

 • Implementering af klimaplanens indsatser i kommunen og skal booste organisationen med at holde fokus på CO2-reduktion og klimatiltag.
 • Tværgående fynsk samarbejde idet alle 10 programledere på Fyn er samlet i et netværk, hvorved der drages nytte af andres erfaringer.
 • Der laves en fortsættelse af DK2020 samarbejdet - også kaldet Klimaalliancen – og i den forbindelse kan der komme større samarbejde på regionalt niveau også.

Flemming Sæderup Rytter

Projektleder, Energi- og CO2-reduktion i praksis.

Særligt fokus på:

 • Energi og grøn omstilling inden for varmeplan, el-produktion via vedvarende energi; vindmøller og solceller.
 • Fremme af lokale energifællesskaber.
 • Inddragelse af relevante aktører i udbygningen af den nordfynske el- og varmeinfrastruktur.
 • Understøtter kommunens bygningsvedligehold, byggeri og jordhåndtering med klimavenlig vinkel.
 • Dokumentation af effekter ved CO2-besparende tiltag.

Niels Peter Nielsen

Projektleder, Klimateamets kommunikatør.

Særligt fokus på:

 • Intern og ekstern kommunikation.
 • Hjemmeside, sociale medier, kampagner samt case indsamling og formidling
 • Borgerinddragelse og borgerrettede initiativer samt al kommunikation og projektledelse i den forbindelse.