Fokus på transport

Selvom transportsektoren udleder en betydelig del CO2, vil der over den næste årrække ske markante reduktioner.

Transportsektoren stod i 2021 for 10 % af CO2-udledningerne i Nordfyns Kommune som geografisk område, svarende til 28.496 ton CO2e. Transportsektorens udledninger stammer hovedsageligt fra vejtrafik og non-road - cirka 99 % af den samlede udledning fra transportsektoren. Lufttransport dækker mindre end 1 % af transportsektorens samlede udledning.

Vores mål er, at det skal være attraktivt at transportere sig rundt på bæredygtig manér. Det betyder, at vi skal gøre det så let som muligt at komme rundt til fods, på cykel med og uden elmotor samt i elbil.

Vejtrafikken er et område, som primært er styret af nationale tiltag med afgiftsændringer som det vigtigste redskab. Vi vil dog understøtte omstillingen til elbiler og gøre det mere attraktivt at vælge cyklen eller samkørsel ved en række tiltag. Desuden spiller vi en central rolle for udviklingen af den kollektive transport, og vi kan sætte krav og gå i dialog i forhold til non-roadtrafik.

Sådan fordeler CO2-udledningen fra vejtransporten sig på køretøjstyper i 2021

Cirkeldiagram der viser, hvordan CO2-udledningen fordeler sig på forskellige transportformer i Nordfyns Kommune. Personbil 73 %, Knallert, motorcykel og elcykel 0 %, varebil 15 %, lastbil 8 %, bus 5 %.

Få et dybere indblik

Vil du dykke dybere ned i CO2-opgørelsen? Så har du mulighed for at gøre det her.

Nye metoder giver nyt datagrundlag

Siden klimaplanen blev udformet er der kommet nye metoder til at udregne CO2-udledningen i kommunen. Det betyder også, at tallene i nedenstående fremskrivninger ikke stemmer helt overens med den faktiske udledning. Alligevel viser tendensen i fremskrivningerne stadig den forventede udvikling, som vi arbejder hen mod.

Forventet reduktion med nationale og kommunale tiltag

I tiltagsscenariet forventer vi, at udledningen fra transport sektoren falder med 52 % frem mod 2030 og med 90 % frem mod 2050 i Nordfyns Kommune. Omstillingen af transportsektoren giver en reduktion på 24.200 tons CO2 i 2030 og 41.600 tons CO2 i 2050 (begge tal er i forhold til niveauet for 2019).

CO2-udledningen fra transportsektoren fra 2019 til 2050 i tiltagsscenariet

Søjlediagram der viser udviklingen i CO2-udledning fra transport sektoren fra år 2019 til 2050, som det er beregnet i tiltagsscenariet. I diagrammet er der indregnet almindelig persontransport, kollektiv trafik, varetransport, flytrafik, fiskeri og non-road. Udledningen fra transportsektoren falder markant mod år 2050, da der forventes at ske en omstilling til eldrevne køretøjer, eller andre emissionsfrie brændstoffer.

Ovenstående graf viser de forventede udvikling i CO2-udledning fra transportsektoren frem mod 2050, når der gennemføres tiltag. Reduktionerne vil blive drevet af en omstilling til el-køretøjer og fossilfri brændstof