Vores fokuspunkter

For at sikre at vores klimaindsats er så effektiv som muligt, har vi udvalgt fem fokuspunkter, hvor vi gør en særlig indsats.

En målrettet indsats

Vores fokuspunkter er ikke valgt tilfældigt, de kommer derimod på baggrund af en opgørelse, der er lavet over CO2-udledningen i Nordfyns Kommune som geografisk område.

Her kan du læse energi- og CO2-opgørelsen for Nordfyns Kommune som geografisk område i 2021.

Så stor er udledningen

I 2021 er den samlede CO2-udledning for Nordfyns Kommune som geografisk område opgjort til 286.645 ton CO2.

Her kommer CO2-udledningen fra

Diagrammet viser, hvordan CO2-udledningen fordeler sig i Nordfyns Kommune. I en landbrugskommune er det typisk landbrugssektoren, der fylder en stor del af kommunens samlede CO2-udledning. Det er også tilfældet her på Nordfyn, hvor landbruget, står for over halvdelen af det samlede CO2-udslip. Derefter kommer energisektoren med cirka en tredje del, og transportsektoren med knap en tiende del. Til sidst er der affald mm., kemiske processer og spildevand.

Vores fokuspunkter er...

På baggrund af ovenstående opgørelse har vi valgt at målrette vores klimaindsats mod de følgende fokuspunkter:

  1. Landbrug
  2. Energi
  3. Transport
  4. Affald
  5. Nordfyns Kommune som virksomhed

Særligt for vores klimaplan, har vi også valgt at se indad, og vi forpligter os til arbejdet med at reducere vores egen CO2-udledning. Derfor er vores femte fokuspunkt Nordfyns Kommune som virksomhed.

Klimatilpasning er også en vigtig del af klimaplanen. Dette er for at forberede os bedst muligt på de klimaforandringer, vi vil se i fremtiden.

Det er ved vores fokuspunkter, vi gør en særlig indsats.